דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

ביטוח פנסיוני למועסקים ומועסקות (זכות)

 • שימו לב (נעץ)
  ערך זה נמצא כעת בעריכה
 • מידע

  קרן הפנסיה מהווה מכשיר לביטוח פנסיוני וכיסויים שונים. במסגרת הביטוח הפנסיוני מופרש על-ידי העובד/ת אחוז מסוים מהשכר לצורך החיסכון, והמעסיק מפריש סכומים נוספים, חלקם לצורך חיסכון וחלקם כרכיב פיצויים (6%).

 • מידע
  גובה ההפרשות לפנסיה משתנות בהתאם למסלול ההעסקה.
 • מידע
  פיצויי הפיטורים מופרשים גם הם לקופת הפנסיה ע"י האוניברסיטה, ועומדים על 6%.
 • מידע
  החל משנת 2008, חלה חובה לבטח את כלל העובדים/ות במשק בביטוח פנסיוני.
 • מידע
  ניתן לנייד את כספי הפנסיה בין החברות השונות המציעות חיסכון פנסיוני, כדי לעשות זאת יש ליצור קשר עם מדור שכר.

קרן הפנסיה מהווה מכשיר לביטוח פנסיוני וכיסויים שונים, אליו מועברים כספים שמופרשים משכר הברוטו של העובד/ת, ותשלומים נוספים על ידי המעסיק. החיסכון הפנסיוני מסתמך על הפרשות של העובד ושל המעסיק, שנחלקים לשלושה סוגים:

 1. הפרשות העובד/ת לתגמולים
 2. הפרשות המעסיק לתגמולים
 3. הפרשות המעסיק לפיצויים

ההפרשות לתגמולים ולפיצויים, הן של העובד/ת והן של המעסיק, נצברות בחיסכון הפנסיוני ומהוות את הבסיס לקצבת הפנסיה החודשית שיקבלו העובד/ת לאחר פרישתו לגמלאות או כסף שנצבר במסלול הוני.

באפשרות כל עובד/ת לבחור את הגוף הפנסיוני אליו יופקדו הכספים (פירוט על גופים שבהסדר בהמשך), אפיק ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני שלו וסוג המכשיר הפנסיוני; קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל לתגמולים.

אפיקי ההשקעה נבדלים זה מזה ברמת הסיכון, ברמת התשואה, בדמי הניהול ובמשקל השונה של רכיבי הביטוח הפנסיוני. ניתן לנייד את החיסכון בין הגופים הפיננסיים בכל עת.

כדי לעבור בין חברות המציעות חיסכון פנסיוני, צריך למלא טפסים בגוף היעד להעברה, וגוף זה פונה לגוף בו מתנהל הכסף כעת לביצוע ההעברה. לאחר מכן יש לפנות לעמרי שני במדור תשלומי שכר כדי לעדכן לגבי המעבר. ניתן לפנות במייל: [email protected] או בטלפון 03-6406219

כדי לראות את צבירת הכספים על שמך, אפשר להיכנס לאתר "הר הכסף" של משרד האוצר בקופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות.

החיסכון הפנסיוני

החיסכון הפנסיוני מסתמך על הפרשות של העובד ושל המעסיק, שנחלקים לשלושה סוגים:

 • הפרשות העובד/ת לתגמולים
 • הפרשות המעסיק לתגמולים
 • הפרשות המעסיק לפיצויים

ההפרשות לתגמולים, הן של העובד/ת והן של המעסיק, נצברות בחיסכון הפנסיוני ומהוות את הבסיס לקצבת הפנסיה החודשית של העובד/ת לאחר הפרישה לגמלאות.

הפרשות המעסיק לפיצויים נצברות גם הן כחלק מהחיסכון הפנסיוני.


כיצד מופרשים הכספים לקרן הפנסיה?

חלק מההפרשות מנוכות משכר העובד/ת (הפרשות עובד/ת) וחלקן משולמות בנוסף לשכר על ידי האוניברסיטה (הפרשות מעביד), במסגרת הזכויות הסוציאליות אליהן מחויבת האוניברסיטה, לפי הסכמי השכר וצווי ההרחבה.

להסבר על תלוש השכר, כולל היכן תוכלו לראות הפרשות אלו בתלוש, - ראואיך לקרוא תלוש שכר?

 • שימו לב (נעץ)
  שימו לב – באפשרות מי שאין להם/ן בני או בנות זוג או ילדים לבקש מהחברה המבטחת לא להפריש סכומים לפנסיית השארים, מה שיגדיל את סכום הקצבה הצבורה לעת פרישה.

גובה ההפרשות לפנסיה

גובה ההפרשות לפנסיה משתנה על פי מסלול ההעסקה:

דירוגחלק מעסיקפיצויים (ע"י המעסיק)חלק עובד/ת
עוזר/ת הוראה7.5%6%7%
אסיסטנט/ית + מדריכ/ה
מסלול מקביל
עמית/ת הוראה
מורה מן החוץ (א+ב)7%6.5%
מורה מן החוץ (ג)6.5%6%

פיצויי פיטורים

הפרשת המעסיק לפיטורים מדי חודש מהווה למעשה "מקדמה" על חשבון פיצויי הפיטורים. הפיצויים ישארו בחיסכון הפנסיוני של העובד/ת גם אם יבחרו להתפטר.

במסגרת ההפרשות לקופת הפנסיה, מפרישה האוניברסיטה 6% לרכיב הפיצויים. אם העובד/ת סיימו את ההעסקה כדין מפוטר, יהיו זכאים להשלמה של כספי הפיצויים ל-8.33% (כלומר, השלמה של 2.33% שטרם שולמו לחיסכון הפנסיוני שלו/ה).

סיבות הנכללות כהתפטרות בדין מפוטר: סיום העסקה לאחר שימוע, סיום העסקה בשל סיום לימודים, אי חידוש מינוי, התפטרות בעקבות הרעת תנאים, התפטרות לצורך גידול הילד (עד 9 חודשים מהלידה).

במצב כזה, תקבלו את ה- 2.33% ישירות לחשבון הבנק האישי, באמצעות תלוש המשכורת.

 • שימו לב (נעץ)
  שימו לב: המלצת משרד האוצר היא לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני. זאת משום שמשיכת כספים אלו מקטינה את גובה קצבת הפנסיה החודשית לה זכאי/ת העובד/ת לאחר הגעה לגיל פרישה ביותר משליש. הדבר יכול להקטין גם את גובה הטבות המס בעת הפרישה, לה יהיה זכאי/ת העובד/ת. מעבר לכך, מס הכנסה יכול להיות מוטל על כספי הפיצויים שנמשכו (או על חלק מהם). לכן מומלץ לפנות לייעוץ מס או פרישה, או לרואה חשבון, לפני ביצוע המשיכה.

כיסוי ביטוחי

בנוסף על מרכיב החיסכון, המכשירים הפנסיוניים מספקים גם כיסוי ביטוחי - ביטוח למקרה מוות (ביטוח שארים) וביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה. היקף הכיסוי הביטוחי נקבע בהתאם לגובה השכר המבוטח של העובד. נתון זה ניתן לראות בחזית תלוש השכר כשכר הפנסיוני.

כמו מכשירים ביטוחיים רבים, גם ברכיבי הביטוח הפנסיוניים יש משמעות לרצף הביטוחי והוותק הביטוחי של החוסכ/ת. הפסקת רצף העבודה וההפרשה לפנסיה לתקופה של יותר מחמישה חודשים עלולה לבטל את הוותק שצברת, ולפגוע בזכויותיך לאחר החזרה להפקדת לקרן הפנסיה.

על מנת לשמור על הרצף הביטוחי בעת הפסקת עבודה ניתן לבצע הפקדות באופן עצמאי לחיסכון הפנסיוני, או לרכוש הסדר ריסק.

הסדר ריסק הוא תשלום לגוף הפנסיוני בעבור הכיסוי הביטוחי ללא הפרשה לחיסכון הפנסיוני, כך שנשמרות הזכויות של החוסך מבחינת הוותק שלו והרצף הביטוחי, גם בתקופה שאינו עובד ואינו מפריש כספים לחיסכון הפנסיוני. בנוסף, גובה דמי הניהול של קרן הפנסיה שפועלת עם הסדר ריסק לא יעלה לתקופה שבין 5-10 שנים (בהתאם לקרן הפנסיה), ובלבד שלעובד אין אפשרות מיטיבה יותר, כמו במקרה של מעבר בין עבודות.

דמי ניהול מופחתים לחברי/ות ארגון בחברת מגדל

לחברי/ות ארגון ישנה אפשרות להצטרף לקרן הפנסיה מגדל-מקפת אשר מציעה לחברי/ות הארגון דמי ניהול בעלות מופחתת כאשר ניתן לבחור בין שלושה מסלולים של דמי ניהול.

מומלץ להתאים אישית את מסלול דמי הניהול העדיף ביותר, משום שהוא יכול להשתנות בהתאם לגובה הצבירה והפרמיה החודשית.

לפרטים נוספים ותיאום פגישה ניתן לפנות לטל הכט, משווקת הפנסיונית מטעם מגדל.

מסלול 1 (ברירת מחדל): 0.8% מההפקדות השוטפות + 0.17% מהצבירה
מסלול 2: 1.75% מההפקדות השוטפות + 0.05% מהצבירה
מסלול 3: 2.25% מההפקדות השוטפות + 0% מהצבירה

ההטבות בדמי הניהול חלות גם על בני או בנות זוג.

באפשרות חברי וחברות הארגון להמשיך וליהנות מהטבה זאת גם לאחר סיום תקופת העבודה באוניברסיטה, אם יבקשו להמשיך להיות רשומים בקרן הפנסיה כאשר יגיעו למקום העבודה החדש. ההנחה תכובד כל עוד דמי הגמולים מופרשים ישירות למקפת והקרן אינה דורשת לשלם עמלות לייעוץ, לסוכנות, או למנהל הסדר במקום העבודה החדש, וכל עוד התוכנית נשמרת פעילה.

בנוסף, חברי וחברות ארגון אשר יעבירו למגדל מקפת את ההפרשה לפנסיה ממקום עבודה אחר (למשל ממוסד אקדמי אחר, כולל מכללות), ייהנו מההנחה בדמי הניהול גם עבור הסכומים הללו.

ניתן לפנות בכל שאלה להדס טננבאום, מנהלת התיק שלנו במגדל.

עודכן לאחרונה ב־18:36
, 24 בנובמבר 2021
יצירת קשר באמצעות Whatsapp