AddThis Social Bookmark Button

שירותי הארגון

עיקר פעילותו השוטפת של הארגון היא בטיפול בתלונות של חברי הארגון המועסקים בניגוד להסכם השכר הקיבוצי, תוך פגיעה בזכויותיהם.
במקרים שכאלו הארגון ייצג אתכם מול מוסדות האוניברסיטה, כולל הוצאות משפטיות, במקרה הצורך.

קרא עוד...

כרטיסיות אוכלהארגון מוכר לחבריו תלושי אוכל מסובסדים ומוזלים

קרא עוד...

מרכז הספורט

חברי סגל אקדמי זוטר שהינם סטודנטים, אם לימדו באחד הסמסטרים, זכאים להנחת סטודנט (גם אם אינם משלמים דמי רווחה) במשך כל שנת הלימודים תשע"ב, ע"פ רשימות חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר. חברי הסגל הזוטר שאינם סטודנטים רשאים לרכוש מנוי ע"פ רשימות הסגל האקדמי הזוטר עד 30 יום לפני מועד פקיעת כתב המינוי שלהם.

קרא עוד...

מסרים מחברים

כאן תמצאו מידע רלוונטי לחברי הארגון שנשלח אלינו על ידי החברים עצמם, עמותות ואירגונים.


ארגון מתמחים ברפואה

רצוננו להביא לידיעתכם את קיומו של ארגון המתמחים והסטאזרים ברפואה "מרשם". הארגון פועל להגנה על זכויות העובדים של המתמחים והסטאזרים , ובכך על שיפור פני הרפואה הציבורית בארץ.
ארגון מרשם מזמין אתכם להירתם למאבק.

 

הטרדות מיניות

אוניברסיטת תל-אביב שואפת להיות סביבת לימודים, מחקר ועבודה מכבדת, בטוחה ומיטבית.
לשם כך מקפידה האוניברסיטה למגר תופעות פסולות של:
 - הטרדה מינית
 - קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות

קרא עוד...

תתי-קטגוריות

 • מבצעים ויוזמות
  במדור זה אנו מביאים לכם את מבחר מבצעים..
  ניתן לעדכן טקסט זה מניהול הקטגוריות בתת קטגוריה מבצעים ויוזמות
 • אירועים מבצעים ויוזמות
  מבצעים אלו ניתנים על ידי גורמים חיצוניים, ולכן אין לארגון יכולת לפקח על טיב השירות.
  אנא דווחו לנו על כל בעיה.


הסגל האקדמי הזוטר אוניברסיטת תל אביב