AddThis Social Bookmark Button

הסדרי הוראה בתקופת הקורונה, סמסטר א', תשפ"א - מסמך ההבנות בין הארגון להנהלת האוניברסיטה כולל נספחים

הסדרי הוראה בתקופת הקורונה, סמסטר א', תשפ"א - מסמך ההבנות בין הארגון להנהלת האוניברסיטה כולל נספחים.

קרא עוד...

משא ומתן להסכם קיבוצי חדש - עדכון נוסף

משא ומתן להסכם קיבוצי חדש - עדכון נוסף

קרא עוד...

משא ומתן להסכם קיבוצי חדש - עדכון

משא ומתן להסכם קיבוצי חדש - עדכון

קרא עוד...

לקראת צעדים ארגוניים

לקראת צעדים ארגוניים, הטרדות מיניות וזכויותינו כעובדים.

קרא עוד...

ברי סחרוף

מופע חגיגי של ברי סחרוף לחברי הסגל זוטר
ב- 18.10 באולם "סמולרש", בשעה 21:00 . 

עדכון על המו"מ להסכם קיבוצי חדש


אנו נמצאים בעיצומו של מו"מ עם ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות), במטרה לחתום על הסכם קיבוצי חדש.
מצורף עדכון על הנעשה.

קרא עוד...

אסיפה שנתית ואירוע סוף שנה

 אסיפה שנתית ואירוע סוף שנה
* בתאריך 26/6/2017 תתקיים האסיפה השנתית של ארגון הסגל האקדמי הזוטר.
האסיפה תתקיים בשעה 10:00 בפקולטה למשפטים, חדר 206.
* לרגל סיום שנת הלימודים אנחנו מזמינים את חברי הארגון להקרנת הסרט "תולדות האהבה"

קרא עוד...

ביטוח בריאות

דחוף! חתימה על טפסים לביטוח בריאות הראל.

קרא עוד...

ניוזלטר דצמבר 2016

ניוזלטר דצמבר 2016

קרא עוד...

ניוזלטר 11/2016

ניוזלטר 11/2016

קרא עוד...

ניוזלטר 09/2016

אנו מברכים אתכם בשנה טובה ובשנת לימודים פוריה
מצורף ריכוז מידע בדבר זכויותיכם לפתיחת השנה
.

קרא עוד...