AddThis Social Bookmark Button

מן הכנסת

לפניכם דיונים שנערכו בוועדות הכנסת בנוגע לסגל הזוטר. חלק מהדיונים נערכו לאור בקשות הארגון.
מצב הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות

 1. מצב הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות (ועדת החינוך - 4.2.2008)
  תקציר: שרת החינוך מציגה מתווה להסדרת תנאי העסקתם של המורים מן החוץ
  לפרוטוקול המלא

 2. המשך השביתה במוסדות להשכלה גבוהה (ועדת החינוך - ‎6.1.2008)
  תקציר: לקראת תום שביתת הסגל האקדמי הבכיר, עדיין לא נפתר המשבר מול הסגל האקדמי הזוטר
  לפרוטוקול המלא

 3. דו"ח שוחט ושביתת הסטודנטים (ועדת החינוך - 15.4.07)
  תקציר: דו"ח שוחט מציג תמונה מסולפת של תנאי העסקתם של המורים מן החוץ
  לפרוטוקול המלא

 4. עתיד ההשכלה הגבוהה ובריחת מוחות (ועדת החינוך - 30.10.06)
  לפרטוקול המלא

 5. ההשכלה הגבוהה – פרמטרים לחלוקת כספי ות"ת (ועדת החינוך - 22.3.2005)
  תקציר: כיצד מעודדת ות"ת באופן עקיף העסקה לא נורמטיבית באוניברסיטאות.
  לפרוטוקול המלא

 6. הפגיעה בתנאיהם של תלמידי המחקר באוניברסיטאות וחשיבות ההשקעה בהם כיעד אסטרטגי לאומי (ועדת המדע והטכנולוגיה - ‎31.1.2005)
  לפרוטוקול המלא

 7. דו"ח אורגלר
  פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשס"ה (ועדת החינוך - 12.10.2004)
  תקציר: נשיא האוניברסיטה מבטיח לוועדה כי כמעט כולם מקבלים 150% מלגה.
  לפרוטוקול המלא

 8. מיסוי מלגות מחקר לסטודנטים בתארים מתקדמים (ועדת החינוך - 8.11.2004)
  תקציר: הרקטור שומע שמי שהזמין את דו"ח אורגלר, שלא יתפלא כשימסו לו מלגות.
  לפרוטוקול המלא

 9. פיטורי נשים בהריון באוניברסיטת תל אביב
  פטורי נשים בהריון באוניברסיטת תל אביב (הוועדה למעמד האישה – 28.12.2004)
  תקציר: נציגות האוניברסיטה שומעות כי פרשנות האוניברסיטה לחוק קלושה ולא מספקת.
  לפרוטוקול המלא