AddThis Social Bookmark Button

סקר בנושא רווחת הסטודנטים

חברים יקרים,
 התאחדות הסטודנטים בישראל יוזמת סקר מקיף בנושא רווחת הסטודנטים, במגמה להכיר בצורה מעמיקה את המצב בתחומי רבים (שביעות רצון מרמת ההוראה ומרמת שירותי הרווחה במוסדות ההשכלה הגבוהה) בקרב סטודנטים ברחבי הארץ. מטרת הסקר היא להעמיק בנושאים הנמצאים בליבת העשייה של אגודות הסטודנטים וההתאחדות בכדי להבין כיצד אנו יכולים לשפר את העשייה לטובת כלל הסטודנטים. הסקר נערך באמצעות מאגר מוחות – מכון מחקר וייעוץ בינתחומי בע"מ. השתתפותך בסקר זה חשובה לנו מאד שכן היא תתרום רבות להבנת המצב בתחומי הרווחה ותאפשר לפתח דרכים לשיפור רווחת הסטודנטים. התאחדות הסטודנטים בישראל תגריל בין המשיבים לסקר מספר פרסים: במקום הראשון – אייפד, במקום השני – מחשב נייד, במקום השלישי – 5 כרטיסים זוגיים לסרט VIP. ההגרלה תיערך באחריותה ובפיקוחה הבלבדיים של התאחדות הסטודנטים בישראל ותעודות הזהות של הזוכים יפורסמו באתר האינטרנט של התאחדות הסטודנטים בישראל.

הלינק לסקר : https://questionpro.com/t/ABsQoZNwS3

מן התקשורת

כתבות ומאמרים הנוגעים לענייני הסגל האקדמי הזוטר

קרא עוד...

מן הכנסת

דיונים שנערכו בוועדות הכנסת בנוגע לסגל האקדמי הזוטר. חלק מהדיונים נערכו לאור בקשות הארגון

קרא עוד...

תתי-קטגוריות