AddThis Social Bookmark Button

פנסיה והשתלמות

 • כספי הפנסיה מופרשים מהמשכורת החודשית: התשלום לפנסיה שלך ממומן בחלקו על ידך, ובחלקו על ידי האוניברסיטה.
 • גובה ההפרשות לפנסיה משתנות בהתאם למסלול ההעסקה.
 • פיצויי הפיטורים מופרשים גם הם לקופת הפנסיה ע"י האוניברסיטה, ועומדים על 6%.
 • החל משנת 2008, חלה חובה לבטח את כלל העובדים/ות במשק בביטוח פנסיוני.
 • כיום קרן ברירת המחדל היא מיטב ד"ש ומועסק/ת שרוצה להפריש לקופה אחרת נדרש/ת לבקש זאת ממדור שכר באוניברסיטה.

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח המבטיחה לעובד/ת: 

א. תשלום חודשי לכל החיים, עם הפרישה מעבודה לאחר הגעה לגיל פרישה.

ב. תשלום חודשי במקרה של נכות. 

ג. תשלום חודשי לשארים במקרה של מוות.

למרבית חברי וחברות סגל ההוראה והמחקר, כמו רוב העובדים/ות בישראל כיום, יש קרן פנסיה צוברת חדשה אשר החברות בה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד/ת ושל האוניברסיטה. מדי חודש, מופרש אחוז מסוים מהשכר לטובת הפנסיה - כך, במשך כל שנות העבודה, מצטבר סכום הולך וגדל בקופת הפנסיה.

החברה שמנהלת את קופת הפנסיה מנהלת את הכספים הללו ומשקיעה אותם באפיקים שונים. מדי שנה, אנו מקבלים/ות דו"ח שנתי בו מפורטת התשואה של החיסכון לפנסיה, וכן שיעור דמי הניהול אותו גובה החברה עבור הטיפול בקופה. בעת ההגעה לגיל פרישה, ככל שהסכום שהצטבר גבוה יותר, כך קצבת הפנסיה תהיה גבוהה יותר.

כיצד מופרשים הכספים לקרן הפנסיה?

חלק מההפרשות מנוכות משכר העובד/ת (הפרשות עובד/ת) וחלקן משולמות בנוסף לשכר על ידי האוניברסיטה (הפרשות מעביד), במסגרת הזכויות הסוציאליות אליהן מחויבת האוניברסיטה, לפי הסכמי השכר וצווי ההרחבה. להסבר על תלוש השכר, כולל היכן תוכלו לראות הפרשות אלו בתלוש, לחצו כאן.

שימו לב – באפשרות מי שאין להם/ן בני או בנות זוג או ילדים לבקש מהחברה המבטחת לא להפריש סכומים לפנסיית השארים, מה שיגדיל את סכום הקצבה הצבורה לעת פרישה.

גובה ההפרשות לפנסיה ולפיצויים למועסקים/ות

העסקה בתקן עוזר/ת הוראה, אסיסטנט/ית ומדריכ/ה, עמית/ת הוראה ומורה במסלול המקביל:

 • החל מינואר 2018 שיעור ההפרשות עומד על 20.5%, מתוכן 7% על חשבון העובד/ת, 7.5% על חשבון האוניברסיטה ו-6% לפיצויים על חשבון האוניברסיטה.
 • מורה מן החוץ א'+ב': החל ינואר 2018 שיעור, שיעור ההפרשות עומד על 19.5%, מתוכן 6.5% על חשבון העובד/ת, 7% על חשבון האוניברסיטה ו-6% לפיצויים על חשבון האוניברסיטה.
 • מורה מן החוץ ג': שיעור ההפרשות עומד על 18.5%, מתוכן 6% על חשבון העובד/ת, 6.5% על חשבון האוניברסיטה ו-6% לפיצויים על חשבון האוניברסיטה.
במסגרת ההפרשות לקופת הפנסיה, מפרישה האוניברסיטה 6% לרכיב הפיצויים. במקרה של פיטורים, או סיום חוזה לתקופה קצובה (ללא שהוצעה הצעה להעסקה נוספת), תשלים האוניברסיטה סכום של 2.33% מהשכר האחרון (כפול תקופת העבודה) וההשלמה תעבור למועסק/ת בתלוש השכר.

באפשרות העובד/ת לבחור האם למשוך מקרן הפנסיה את הסכום שהצטבר כרכיב פיצויים, או להשאיר את הסכום הזה בקרן וכך להגדיל את הצבירה בקרן.

שימו לב - המלצת משרד האוצר היא לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני. זאת משום שמשיכת כספים אלו מקטינה את גובה קצבת הפנסיה החודשית לה זכאי/ת העובד/ת לאחר הגעה לגיל פרישה ביותר משליש. הדבר יכול להקטין גם את גובה הטבות המס בעת הפרישה, לה יהיה זכאי/ת העובד/ת. מעבר לכך, מס הכנסה יכול להיות מוטל על כספי הפיצויים שנמשכו (או על חלק מהם). לכן מומלץ לפנות לייעוץ מס או פרישה, או לרואה חשבון, לפני ביצוע המשיכה.

*קיימת אפשרות להגדיל את ההפרשות לפנסיה המנוכות מהמשכורת, מצד העובד/ת (לא המעביד), עד לכל היותר 7% מהשכר. הדבר רלבנטי לתקנים שעבורם הפרשות העובד/ת עומדות על פחות מ-7%. למידע נוסף מאתר כל-זכות לחצו כאן.

דמי ניהול מופחתים לחברי/ות ארגון בחברת מגדל

לחברי/ות ארגון ישנה אפשרות להצטרף לקרן הפנסיה מגדל-מקפת אשר מציעה לחברי/ות הארגון דמי ניהול בעלות מופחתת כאשר ניתן לבחור בין שלושה מסלולים של דמי ניהול.

מומלץ להתאים אישית את מסלול דמי הניהול העדיף ביותר, משום שהוא יכול להשתנות בהתאם לגובה הצבירה והפרמיה החודשית.
לפרטים נוספים ותיאום פגישה ניתן לפנות לטל הכט, משווקת הפנסיונית מטעם מגדל, במייל: talhe@migdal.co.il או בטלפון 054-6289323

 • מסלול 1 (ברירת מחדל): 0.8% מההפקדות השוטפות + 0.17% מהצבירה
 • מסלול 2: 1.75% מההפקדות השוטפות + 0.05% מהצבירה
 • מסלול 3: 2.25% מההפקדות השוטפות + 0% מהצבירה


ההטבות בדמי הניהול חלות גם על בני או בנות זוג.

באפשרות חברי וחברות הארגון להמשיך וליהנות מהטבה זאת גם לאחר סיום תקופת העבודה באוניברסיטה, אם יבקשו להמשיך להיות רשומים בקרן הפנסיה כאשר יגיעו למקום העבודה החדש. ההנחה תכובד כל עוד דמי הגמולים מופרשים ישירות למקפת והקרן אינה דורשת לשלם עמלות לייעוץ, לסוכנות, או למנהל הסדר במקום העבודה החדש, וכל עוד התוכנית נשמרת פעילה.

בנוסף, חברי וחברות ארגון אשר יעבירו למגדל מקפת את ההפרשה לפנסיה ממקום עבודה אחר (למשל ממוסד אקדמי אחר, כולל מכללות), ייהנו מההנחה בדמי הניהול גם עבור הסכומים הללו. מכיוון שהחיסכון הפנסיוני הוא חיסכון של עשרות שנים, כדאי לנצל את ההנחה הזו.

ניתן לפנות בכל שאלה להדס טננבאום, מנהלת תיק הארגון במגדל. רצוי לפנות במייל: hadast@migdal.co.il טלפון 050-7700139

פנסיה למלגאים/ות.

הארגון הגיע להסדר עם חברת הביטוח מגדל-מקפת לפיו מלגאים/ות המעוניינים בחסכון פנסיוני יוכלו להנות מאותה ההנחה של מועסקים/ות חברי וחברות ארגון. כדי להצטרף להסדר זה, יש לתאם פגישה עם נציגת מגדל, הדס טננבאום, מנהלת התיק במגדל המטפלת בסגל האקדמי הזוטר 050-7700139 רצוי לפנות במייל: hadast@migdal.co.il

שימו לב – בעת התייעצות מול הבנק בנוגע לקרן הפנסיה, מחתים אתכם הבנק על הסכם ייעוץ אשר מבטל את כל ההנחות להן אתם זכאים (הבנק בעצם שומר לעצמו את כל ההנחה שאתם מקבלים בגין הייעוץ שהוא נותן לכם, כך שאתם תשלמו דמי ניהול מקסימליים). גם אם בסופו של דבר תבחרו להישאר במקפת, לא תוכלו ליהנות יותר מההנחה הזו. לכן שימו לב על מה אתם חותמים במידה ובחרתם לקבל ייעוץ במסגרת הבנקים.

קרן השתלמות

קרן השתלמות הנה אפיק חיסכון לטווח בינוני אליו מופרשים מדי חודש 2.5% מהשכר ואילו האוניברסיטה מפרישה 7.5% נוספים. הכספים בקרן מושקעים וניתנים למשיכה ללא תשלום לאחר 3 שנים למטרות השתלמות, וכעבור 6 שנים לכל מטרה.

עוזרי הוראה, אסיסטנטים/מדריכים, ועמיתי הוראה מפקידים כל חודש סכום בשווי 10% משכרם לקרן ההשתלמות (7.5% משלמת האוניברסיטה, 2.5% מופרש משכר המועסק/ת). 

דמי הניהול:

 • עבור צבירה של עד 200,000 ש"ח - 0.35%
 • עבור צבירה של למעלה מ-200,000 ש"ח - 0.29%

כדי לעבור בין קרנות השתלמות, יש לפנות לחברה שבה מנוהלת הקרן ולבקש לבצע את הניוד. לאחר מכן יש לפנות לעמרי שני במדור תשלומי שכר כדי לעדכן לגבי המעבר.

המידע לגבי דמי הניהול המפורט כאן נמצא גם בעלון מטעם מגדל, המעודכן לחודש פברואר 2021.

כיום קרן ברירת המחדל היא מיטב ד"ש ומועסק/ת שרוצה להפריש לקופה אחרת נדרש/ת לבקש זאת ממדור שכר באוניברסיטה.