AddThis Social Bookmark Button

פנסיה והשתלמות


קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח המבטיחה לעובד: 
א. תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה.
ב. תשלום חודשי במקרה של נכות. 
ג. תשלום חודשי לשארים במקרה של מות העובד.

מרבית חברי הסגל האקדמי הזוטר, כמו רוב העובדים בישראל כיום, נמצאים בקרן פנסיה חדשה אשר החברות בה  מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד ושל האוניברסיטה. מדי חודש מופרש אחוז מסוים משכרו של העובד לטובת הפנסיה וכך במשך כל שנות העבודה מצטבר סכום הולך וגדל בקופת הפנסיה. החברה שמנהלת את קרן הפנסיה מנהלת את הכספים הללו ומשקיעה אותם באפיקים שונים. מדי שנה, כל אחד מאיתנו מקבל דו"ח שנתי בו מפורטת התשואה שהחיסכון שלו עשה וכן שיעור דמי הניהול אותו גובה המבטח עבור הטיפול בקרן. כשהגיע העובד לגיל פרישה, ככל שהסכום שהצטבר גבוה יותר, כך יקבל העובד קצבה גבוהה יותר.

כיצד מופרשים הכספים לקרן הפנסיה? חלק מההפרשות מנוכות משכרו של העובד (הפרשות עובד) וחלקן ניתנות לו בנוסף לשכר על ידי המעביד (הפרשות מעביד), במסגרת הזכויות הסוציאליות אליהן מחויבת האוניברסיטה לפי הסכמי השכר וצווי ההרחבה. להסבר היכן תוכלו לראות הפרשות אלו בתלוש השכר לחץ כאן. קישור להסבר על תלוש השכר לחצו כאן.

עוזרי הוראה, אססיסטנטים ומדריכים, עמיתי הוראה ומורים במסלול המקביל: האוניברסיטה מפרישה לקרן הפנסיה סכום בשיעור של 7% משכר העובד/ת. בנוסף, העובד/ת מפריש/ה 6.5% מהשכר לקרן. 
מורים מן החוץ: הפרשה לפנסיה נעשית באמצעות צווי הרחבה, ונכון לשנת 2013  מפרישה האוניברסיטה סכום בשיעור של 5% מהשכר, והעובד מפריש 5% מהשכר.

בנוסף לכך, מפרישה האוניברסיטה את פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד, או את חלקם, לקרן הפנסיה, כך שבמידה והעובד מפוטר הוא יכול לבחור האם למשוך מקרן הפנסיה את הסכום שהצטבר עבורו כרכיב פיצויים, או להשאיר את הסכום הזה בקרן וכך להגדיל את הצבירה העומדת לרשותו בקרן. הסכום המופרש כרכיב פיצויים משתנה עבור אוכלוסיות שונות של סגל זוטר:

עבור עוזרי הוראה ומורים במסלול המקביל: 6% מהשכר מופרשים כרכיב פיצויים, והשאר (2.33%) ישולם לעובד עם פיטוריו באם הנו זכאי לכך.
עבור מורים מן החוץ: ופרשים 5% כרכיב פיצויים והשאר (3.33%) ישולם לעובד עם פיטוריו באם הנו זכאי לכך.

חברי הארגון מבוטחים בקרן הפנסיה מגדל- מקפת. 
החברים זכאים להנחה בדמי הניהול, ומשלמים 0.9% מההפקדות 0.18% מהצבירה. אופציה נוספת לצבירות גבוהות של מ-270,000, בפגישות אישיות אנו מחתמים על אופציה 2.5%+0 דמי ניהול עדיפים.

חברי הארגון יכולים להמשיך וליהנות מהטבה זאת גם לאחר סיום עבודתם באוניברסיטה ובלבד שיבקשו להמשיך להיות רשומים בקרן הפנסיה כאשר יגיעו למקום עבודתם החדש. ההנחה תכובד כל עוד דמי הגמולים מופרשים ישירות למקפת והקרן אינה דורשת לשלם עמלות ליועץ, לסוכן, או למנהל הסדר במקום העבודה החדש, וכל עוד התוכנית נשמרת פעילה.


בנוסף, חברי ארגון אשר מעבירים את ההפרשה לפנסיה ממקום עבודה אחר (נניח ממוסד אקדמי אחר בו אתם מועסקים, כולל מכללות) למגדל מקפתיהנו מההנחה בדמי הניהול גם עבור הסכומים הללו. מכיוון שהחיסכון הפנסיוני הוא חיסכון של עשרות שנים, כדאי לנצל את ההנחה הזו.

ניתן לפנות ולתאם פגישה עם קרן רביע, מנהלת מועסקים המטפלת בסגל האקדמי הזוטר 052-3584611 רצוי לפנות במייל: kerenr@migdal.co.il


מלגאים

הארגון הגיע להסדר עם חברת הביטוח מגדל-מקפת לפיו מלגאים המעוניינים בחסכון פנסיוני יוכלו להנות מחסכון פנסיוני באותה הנחה לה זכאים מועסקים חברי ארגון. המעוניינים להצטרף להסדר זה מוזמנים לתאם פגישה עם נציגת מגדל קרן רביע  052-3584611  keren@migdal.co.ilשימו לב – במידה ואתם הולכים להתייעץ עם הבנק בנוגע לקרן הפנסיה, מחתים אתכם הבנק על הסכם יעוץ אשר מבטל את כל ההנחות להן אתם זכאים (הבנק בעצם שומר לעצמו את כל ההנחה שאתם מקבלים בגין הייעוץ שהוא נותן לכם, כך שאתם תשלמו דמי ניהול מקסימליים). גם אם בסופו של דבר תבחרו להישאר במקפת, לא תוכלו ליהנות יותר מההנחה הזו. לכן שימו לב על מה אתם חותמים במידה ובחרתם לקבל יעוץ במסגרת הבנקים.

שימו לב – עובדים אשר אין להם בני זוג או ילדים יכולים לבקש מהחברה המבטחת לא להפריש סכומים לפנסיית השארים, מה שיגדיל את סכום הקצבה שצבורה להם לעת פרישה.קרן השתלמות

קרן השתלמות הנה אפיק חיסכון לטווח בינוני אליו מופרשים מדי חודש 2.5% משכרכם ואילו האוניברסיטה מפרישה 7.5% נוספים. הכספים בקרן מושקעים וניתנים למשיכה ללא תשלום לאחר 3 שנים למטרות השתלמות, וכעבור 6 שנים לכל מטרה.

עוזרי הוראה, אסיסטנטים/מדריכים, ועמיתי הוראה מפקידים כל חודש סכום בשווי 10% משכרם לקרן ההשתלמות (7.5% משלמת האוניברסיטה, 2.5% מופרש משכר המועסק/ת). 
דמי הניהול עומדים על 0.5%.


אם ברצונכם לעבור בין קרנות השתלמות יש לפנות למדור תשלומי שכר ולמלא את הטפסים המתאימים (פרט למעבר לקרנות איתן יש לארגון הסכם, ד"ש ומגדל, אותו ניתן לבצע מול הארגון). ההבדלים בין ביצועי הקרנות גדולים מאוד ולכן השקענו מאמץ להגיע להסכמים עם קרנות שהניבו תשואות טובות בשנים האחרונות.הסכם ם קרנות ד"ש
לתיאום פגישה והצטרפות פנו לאריאל יצחק, נציג ד"ש עבור הסגל האקדמי  
ב Ariel.itzhak@meitavdash.co.il
  או ב 054-2017142.