AddThis Social Bookmark Button
*המחשבונים כרגע לא מעודכנים, מחשבונים חדשים נבנים בימים אלה ויפורסמו בקרוב.

 

מחשבון היקף משרה

המחשבון נועד לסייע לכם לבדוק האם היקף משרתכם המדווח בכתב המינוי תואם את היקף העסקתכם בפועל.
במקרה וישנה אי התאמה ואתם סבורים שאחוז משרתכם המדווח קטן ממה שהוא אמור להיות, ולכן כך גם שכרכם, אנא צרו איתנו קשר בהקדם האפשרי.

תקן העסקה:

תלמיד
לתואר ראשון יועסק כעוזר הוראה ב'. תלמיד לתואר שני יועסק כעוזר הוראה א'. תלמיד לתואר שלישי כאסיסטנט או מדריך. מרצה שאינו סטודנט ושעומד בקריטריונים של טופס ההצהרה יועסק כעמית הוראה. מרצה שאינו עומד בקריטריונים יועסק כמורה מן החוץ שהיקף העסקתו נקבע בהתאם ליחידות הוראה ולא לפי אחוזי משרה.
 

 כל המידע הנמצא באתר (לרבות המחשבונים) הינו לרווחתם ושימושם של חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, והאמור בו אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או ביטוחי ו/או אסמכתא, אלא כלי עזר בלבד. למידע מוסף אנא פנו לשירות משרדי הארגון.