AddThis Social Bookmark Button

ההיסטוריה של הסגל האקדמי הזוטר

המאבק נגד דו"ח אורגלר, 2004-2005 (ניסיון של אוניברסיטת תל-אביב להעביר את הדוקטורנטים להעסקה כמורים מן החוץ)

לקריאת נייר עמדה של הפורום המתאם מנובמבר 2010, אשר הוגש לפרופ' טרכטנברג לחצו כאן
לקריאת דו"ח אורגלר לחצו כאן
לקריאת דו"ח התגובה של הארגון לחצו כאן  
  
להיסטוריה של הסגל האקדמי הזוטר - תולדות הפורום המתאם (עד שנת 2000) לחצו כאן